Σκολίωση Κύφωση Λόρδωση

Ποδολογία,Ποδιατρική,Ποδολόγος,Ποδίατρος,Podology,Podiatry,θεραπεία κάλλων, κάλλοι,πόδι

Σπονδυλική στήλη, κοινώς ραχοκοκαλιά, ονομάζεται το συνολικό ανάπτυγμα των σπονδύλων, που αρθρώνονται εν σειρά μεταξύ τους και από τηνύπαρξη της οποίας χαρακτηρίζονται τα σπονδυλωτά.

Η σπονδυλική στήλη στον ανθρώπινο σκελετό αποτελείται από 33 (ή 34) συναρθρωμένους σε σειρά σπονδύλους.

Οι σπόνδυλοι διακρίνονται επιμέρους ανάλογα της θέσης τους στη σπονδυλική στήλη από άνω προς τα κάτω σε:

  • Επτά αυχενικούς,
  • Δώδεκα θωρακικούς,
  • Πέντε οσφυϊκούς,
  • Πέντε ιερούς κοκκυγικούς.

Η σπονδυλική στήλη του ανθρώπου λοιπόν χωρίζεται στα εξής τμήματα : το αυχενικό, το θωρακικό και το οσφυϊκό που καταλήγει στο ιερόν οστούν και στον κόκκυγα - την ουρά. Παρατηρώντας τη σπονδυλική στήλη κατά μέτωπο φαίνεται ευθυγραμμισμένη. Όταν όμως παρατηρηθεί από το πλάι, παρουσιάζει κυρτώματα που αντιστοιχούν στα προαναφερθέντα τμήματά της. Από αυτά το θωρακικό κύρτωμα προβάλλεται στην οπίσθια επιφάνεια του κορμού, δηλαδή στη ράχη (κυφωτικό), ενώ το αυχενικό και το οσφυϊκό προβάλλουν προς την πρόσθια επιφάνεια του κορμού (λορδωτικά).

Πολλές φορές όμως παρουσιάζονται υπέρμετρες κυρτώσεις της σπονδυλικής στήλης από παθολογικές αιτίες, και τέτοιες είναι οι:

1.Σκολίωση, με έντονη κυρτότητα της σπονδυλικής στήλης, είτε δεξιά, είτε αριστερά.Κυριότερο αίτιο αποτελεί η ακανόνιστη στάση στήριξης των ατόμων στις καρέκλες με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα παιδιά κατά την διάρκεια της φοίτησης τους στο σχολείο,απ'οπου και προέρχεται και ο όρος 'Σκολίωση'.

2.Κύφωση, αντίθετη της προηγουμένης, με έντονο άνοιγμα προς τα εμπρός, εμφανέστερη σε υπερήλικα άτομα (αύξηση θωρακικού κυρτώματος), και

3.Λόρδωση, με έντονο άνοιγμα προς τα οπίσω, ονομασία που προήλθε από την υπεροπτική γενικότερη εικόνα των Λόρδων.(Αύξηση οσφυϊκού κυρτώματος)

Αναλυτικότερα:

1. ΣΚΟΛΙΩΣΗ
Ποδολογία,Ποδιατρική,Ποδολόγος,Ποδίατρος,Podology,Podiatry,θεραπεία κάλλων, κάλλοι,πόδι
Η σκολίωση είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που προκαλεί παραμόρφωση, στροφή και πλάγια κλίση των σπονδύλων με αποτέλεσμα η σπονδυλικήστήλη να παίρνει σχήμα S ή C. Ο όρος προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη σκολιός που σημαίνει στραβός, (όχι ευθύς, όχι ίσιος).
Υποπτευόμαστε σκολίωση όταν υπάρχει ασυμμετρία στο ύψος των ώμων, προπέτεια της μιας ωμοπλάτης και μη ομαλό σχήμα της μέσης.

Περίπου δύο με τρία στα εκατό παιδιά της σχολικής ηλικίας έχουν σκολίωση. Εμφανίζεται πιο συχνά στα κορίτσια της εφηβικής ηλικίας και σε μερικές οικογένειες υπάρχει σε μεγαλύτερη συχνότητα.

Μορφές σκολίωσης

Ανάλογα με την περιοχή της σπονδυλικής στήλης στην οποία εμφανίζεται το κύρτωμα, τη διαχωρίζουμε  σε αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή σκολίωση. Αρκετά συχνά μπορεί να υπάρξει κύρτωμα που να αφορά σε παραπάνω από μία μοίρα της σπονδυλικής στήλης, οπότε μιλάμε για θωρακοσφυϊκή σκολίωση.
Ανάλογα με το προς τα πού κλίνει το κυρτό της καμπύλης, χαρακτηρίζουμε την σκολίωση δεξιά ή αριστερή και την αναφέρουμε ως δεξιά θωρακική σκολίωση ή αριστερή οσφυϊκή σκολίωση κ.ο.κ.
Πιο συχνά εμφανίζεται η σκολίωση με το κυρτό προς τα δεξιά.
Επίσης, συχνότερη είναι η θωρακική και η θωρακοσφυϊκή σκολίωση. Η θωρακική σκολίωση φαίνεται πιο έντονα, διότι με την στροφή των σπονδύλων συμπαρασύρονται και οι πλευρές, οι οποίες προβάλλουν ερισσότερο στη θωρακική μοίρα.
Ανάλογα με την ηλικία που παρουσιάζεται, χωρίζεται σε νηπιακή, παιδική, και εφηβική σκολίωση.


Υπάρχουν επίσης και οι εξής τύποι σκολίωσης:

      · Ιδιοπαθής σκολίωση: Λέγεται ιδιοπαθής διότι είναι άγνωστης αιτιολογίας. Τα κορίτσια έχουν οκτώ φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ιδιοπαθή σκολίωση απ΄ότι τα αγόρια.Είναι ο πιο συχνός τύπος σκολίωσης. Συνήθως παρουσιάζεται μετά την ηλικία των 9-10 ετών και χειροτερεύει με την αύξηση της ηλικίας και του ύψους του παιδιού.

      · Σκολίωση πρώιμης έναρξης: εμφανίζεται σε ηλικία μικρότερη των 5 ετών και είναι πιο συχνή στα αγόρια.

      · Συγγενής σκολίωση: οφείλεται σε αποτυχία καλού σχηματισμού ενός ή περισσότερων σπονδύλων κατά την ενδομήτριο ζωή.

      · Νευρομυϊκή ή παραλυτική σκολίωση: είναι αποτέλεσμα παθήσεων του νευρικού συστήματος ή των μυών.

Ποδολογία,Ποδιατρική,Ποδολόγος,Ποδίατρος,Podology,Podiatry,θεραπεία κάλλων, κάλλοι,πόδι2. ΚΥΦΩΣΗ

Η κύφωση είναι η υπερβολική ανάπτυξη του θωρακικού κυρτώματος της σπονδυλικής στήλης. Οπτικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το πάνω μέρος του σώματος – ωμική ζώνη, παρουσιάζει μια κλίση προς τα εμπρός.
Η κύφωση προκαλείται κυρίως λόγω κακής στάσης σώματος, της θέσης του σώματος στο γραφείο, των πολλών ωρών στον υπολογιστή, καθώς επίσης και σε ανατομική ανωμαλία της σπονδυλικής στήλης.
Ασκήσεις που ενδυναμώνουν το πάνω μέρος της πλάτης βοηθούν στις περιπτώσεις κύφωσης. Γενικά οφελούν ασκήσεις οι οποίες  προκαλούν προσαγωγή της ωμοπλάτης, δηλαδή να συνπλησιάζουν οι δύο ωμοπλάτες μεταξύ τους.

 

Ποιες αλλαγές δέχεται το σώμα μας στην κύφωση

Βράχυνση (βράχυνση είναι το "μάζεμα" των μυών, το οποίο προκαλεί μείωση στο εύρος κίνησης μιας άρθρωσης) σε: θωρακικούς μύες, πρόσθιο δελτοειδή, άνω μοίρα τραπεζοειδή.
Αδυναμία (ατροφία) σε: έξω στροφείς μύες (οπίσθιος δελτοειδής, υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος), μεσαία και κάτω μοίρα τραπεζοειδή, ρομβοειδή.

3.  ΛΟΡΔΩΣΗ

Ποδολογία,Ποδιατρική,Ποδολόγος,Ποδίατρος,Podology,Podiatry,θεραπεία κάλλων, κάλλοι,πόδι Είναι η υπερβολική ανάπτυξη του οσφυικού κυρτώματος της σπονδυλικής στήλης.

Οπτικά μπορεί κανείς να παρατηρήσει μετατόπιση λεκάνης, αύξηση του κυρτώματος στην οσφυϊκή μοίρα. Η κοιλιά βρίσκεται μπροστά και κάτω.
Οι γλουτιαίοι προέχουν πίσω και πάνω.
Προκαλείται απο καθιστική ζωή, κληρονομική προδιάθεση,αδυναμία κοιλιακών μυών, κακή στάση του σώματος απο συνήθεια.

Επίδραση στο σώμα

Βράχυνση (μάζεμα) σε: λαγονοψωίτη, ορθό μηριαίο, δικέφαλο μηριαίο, ραχιαίων. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό ασκησιολόγιο, όπου να δίνεται έμφαση στην διάταση των πιο πάνω μυικών ομάδων.
Αδυναμία σε: κοιλιακούς, ραχιαίους, γλουτούς. Αντίστοιχα, σε αυτές τις μυικές ομάδες θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ασκήσεις ευλυγισίας.
                                                         

 

                        1. Σωστή στάση

                        2. Σκολίωση

                        3. Κύφωση

                        4. Λόρδωση

 

f / kentropodiou

f / kentropodiou

Βρείτε μας στο facebook

kentropodiou facebook

Βρείτε μας στο Χάρτη

Κεντρικό κατάστημα Σόλωνος 100 - Αθήνα

googlemap solonos

 

 

Βρείτε μας στο Χάρτη

Υποκατάστημα Αργυροπούλου 9 - Κηφισιά

googlemap kifisia