Ονυχογρύπωση

Ονυχογρύπωση: (νύχια σκληρά, δύσμορφα, παχιά, επιμηκυμένα, κυματώδη και κυρτά προς τα πλάγια με χροιά κιτρινοπράσινη, φαιά ή μελανόφαιη και με επιφάνεια που παρουσιάζει επιμήκεις γραμμώσεις).Ποδολογία,Ποδιατρική,Ποδολόγος,Ποδίατρος,Podology,Podiatry,θεραπεία κάλλων, κάλλοι,πόδι

Η ονυχογρύπωση είναι μια παραμόρφωση, μια συνηθισμένη διαταραχή του σχήματος των νυχιών, που συχνότερα απαντάται σε ηλικιωμένα άτομα.

Στην περίπτωση της ονυχογρύπωσης, τα νύχια των μεγάλων δαχτύλων των ποδιών αναπτύσσονται όπως αναπτύσσονται τα νύχια των αρπακτικών.

Η υπερβολική κατά μήκος αύξηση του νυχιού, η οποία δε σταματά στο υπωνύχιο αλλά προχωρά περισσότερο, προεξέχοντας 6-8 mm, κυρτώνει προοδευτικά μέχρις ότου πάρει ελικοειδή μορφή, μοιάζοντας έτσι τελικά με κρέας ή με νύχι αρπακτικού.

Η ονυχογρύπωση μπορεί να οφείλεται είτε σε χρόνιους μικροτραυματισμούς, είτε σε τροφικές διαταραχές ή ακόμη και σε άγνωστα αίτια.

Το πρόβλημα αυτό χρήζει την άμεση επέμβαση του ειδικού Ποδίατρου - Ποδολόγου, ο οποίος τελείως ανώδυνα, απελευθερώνει το άτομο από την ενόχληση και δίνει πάλι στο νύχι το καλαίσθητο σχήμα του.